Aby urlop przebiegł spokojnie...

Chcemy, abyś Ty dobrze wypoczął/ęła, a my zajmiemy się ewentualnymi kłopotami

  • jeśli źle się poczujesz, umówimy Tobie wizytę u lekarza,
  • zwrócimy koszty przepisanych leków,
  • pokryjemy koszty ratownictwa medycznego.

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży. Zorganizujemy pomoc medyczną i pokryjemy jej koszty. Jest to najważniejszy składnik tego ubezpieczenia. W niektórych krajach koszty leczenia mogą być ekstremalnie wysokie.

Przykład z życia: Szwajcaria, wypadek na nartach, otwarte złamanie obu kości podudzia, leczenie operacyjne (13 dni hospitalizacji): 36 500 CHF, czyli 102 200 zł.

Ubezpieczenie assistance zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności:

  • usługi transportowe z miejsca podróży do domu w RP albo do kraju zamieszkania albo do kraju rezydencji,
  • poszukiwanie i ratownictwo.

Przykład z życia: USA, zawał i podtopienie podczas kąpieli w oceanie, pacjent w śpiączce, koszty leczenia 500 000 zł, transport air ambulance 263 000 zł, koszty transportu osób bliskich 17 000 zł.

Dlatego namawiamy Klientów, aby sumy ubezpieczenia określić właściwie.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to dodatkowe świadczenia pieniężne po wypadku skutkującym uszczerbkiem na zdrowiu. Dodatkowe pieniądze przydadzą się na Twój powrót do zdrowia.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej: jest to ubezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim. Np. jadąc na nartach wjedziesz w inną osobę i tym samym może Cię ona obciążyć kosztami leczenia, czy rządać zadośćuczynienia.

Dla wszystkich naszych Klientów standardowo rozszerzamy ochronę o szkody w mieniu wynajmowanym, aby pokryć Twoje szkody w pokoju hotelowym / wynajętym sprzęcie turystycznym itp.

Polisa a EKUZ

Faktycznie na podróże po Europie warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednakże należałoby ją traktować jako dobre uzupełnienie do polisy ubezpieczeniowej. W EKUZ nie ma górnego limitu na usługi medyczne, co jest dużą zaletą. Jednak to dzięki polisie turystycznej możemy liczyć na: