Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie to chroni posiadacza pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Wypłacamy odszkodowanie na rzecz poszkodowanego i tym samym chronimy majątek sprawcy szkody.

 • bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych,
 • możliwość dokupienia ubezpieczenia Ochrona Zniżek, które gwarantuje niezmienność zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia pomimo wypłaty odszkodowania.
 • bezpłatną Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

 • kompleksowa ochrona przed skutkami wszelkich zdarzeń związanych z używaniem samochodu - najszerszy zakres ochrony na rynku (All risks),
 • największa sieć warsztatów partnerskich w Polsce,
 • wypłata odszkodowania za szkody poniesione na terenie kraju i za granicą,
 • bezpłatne holowanie w razie awarii lub kolizji pojazdu, zakwaterowanie dla kierowcy i pasażera,
 • 10% zniżki na OC,

AutoSzyba

Ubezpieczenie zapewnia organizację naprawy lub wymiany szyby w samochodzie i pokrycie związanych z tym kosztów:

 • szyby czołowej, szyby tylnej, szyb bocznych,
 • na całym świecie,
 • bez utraty zniżek w ubezpieczeniu AC.

Auto Pomoc

To pakiet pomocy assistance, w którym oferujemy najszerszy na rynku zakres świadczeń - w trudnych sytuacjach na drodze zajmiemy się wszystkim dla Ciebie:

 • naprawa na miejscu,
 • holowanie,
 • pojazd zastępczy,
 • dowóz paliwa,
 • wydobycie zatrzaśniętych kluczyków,
 • wymiana koła,
 • doładowanie akumulatora,
 • wymiana żarówki.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ochrona kierowcy i pasażerów w przypadku nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas jazdy samochodem oraz np. podczas pobierania paliwa na stacji. NNW to nie tylko świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale także:

Co nas wyróżnia